စိတ်ကြိုက် ဆေးထိုးပုံသွင်း ပလပ်စတစ် အစိတ်အပိုင်းများ